Geotermális és geotermikus energia

Termálkutak CH4 tartalmának CHP rendszerű felhasználása

Magyarország jelentős hévízkinccsel rendelkezik, melynek hasznosítása csak igen kis részben történt meg. A működő magyar hévíz kutak jelentős részénél (mintegy 50%-ánál) a felszínre hozott hévízzel együtt jelentős mennyiségben kísérőgáz is a felszínre kerül, amely jellemzően nagy arányban tartalmaz metánt.

Bővebben...

 

Geotermális fluidum hatékony hőszivattyúzása tárolás, vagy visszasajtolás előtt

A termálvizek energetikai hasznosítása két nagy területre terjed ki:

  1. Villamosenergia-termelés, melynek során a geotermális fluidum hőjét villamos energiává alakítják. Ehhez 100-240oC-os vizek (vízgőzök) használhatók nagy hozamú kutak esetén. Magyarországon ez ideig ilyen hasznosítás nem sikerül (a kísérletek jelenleg is folynak).
  2. A közvetlen hőhasznosítás, melynek során a termálvíz (40-100oC) hője közvetlenül, átalakítás nélkül kerül hasznosításra (pl. központi fűtés, légtérfűtés stb.) Több városunkban használatos, jelentős terjedésére számíthatunk.

Bővebben...

 

Hírlevél feliratkozás

8900 Zalaegerszeg,
Levendula utca 39.
Tel.: +3692/510275
Fax: +3692/510276