Hálózat- és Klaszterfejlesztés és tanácsadás

Az ausztriai/magyar határtérségben létrehozunk egy, az érdekelt intézményekből, önkormányzatokból, cégekből álló hálózatot, mely fenntarthatóan a regionális és önkormányzati energiafejlesztéssel foglalkozik. A hálózat a tapasztalatcserét, a technológiatranszfert, a projektfejlesztést, a képzést és a gazdasági együttműködéseket támogatja. Célkitűzés, hogy a lehető legtöbb szinten interregionális együttműködést valósítsunk meg, és a képzés, kutatás, befektetések területén felhasználjuk a fellépő szinergikus hatásokat.

A projektben résztvevő partnerek által minden ausztriai és magyarországi meglévő hálózat az ESPAN hálózatfejlesztés és a klaszter tevékenységeinél figyelembevételre és a projektbe bevonásra kerül. A fő szempontrendszert mindazonáltal mindazonáltal a projekt határon átnyúló és együttműködésre irányuló hálózat-, klaszterképzési karaktere adja.
Szemináriumok, workshopok, és szakmai napok kizárólag határon átnyúló kapcsolatok építése céljából kerülnek megrendezésre, és a határon átnyúlva a bilaterális együttműködések intenzivitásának az erősítését szolgálják.

Ezért az ESPAN projekt a régiók meglévő hálózatainak a kiegészítését szolgálja.
Cél, hogy a hálózati aktivitások közös, határon átnyúló hatású projekteket generáljanak, és azok az ESPAN projekt fenntarthatóságot biztosító szinergikus hatásaként meg is valósuljanak.

Az ESPAN hálózat az fenntartható energiastratégiák készítése területén által jelentősen hozzá fog járulni a határon átnyúló együttműködések fejlődééhez, melyeket a teljes ESPAN projektidőszak alatt gondozni fogunk.

Hírlevél feliratkozás

8900 Zalaegerszeg,
Levendula utca 39.
Tel.: +3692/510275
Fax: +3692/510276