Menedzsment

Az ESPAN projekt számára egy munkacsoport kerül felállításra, amelyben mindenkor 2 magyar és 2 ausztriai partner vesz részt. A Menedzsment Team feladata, hogy a projekt operatív munkacsomagjai megvalósításának részterületeit biztosítsa és koordinátorként szerepeljen. A Menedzsment Team a stratégiai projektfejlesztésért is felelős és meghozza a projekt változtatására vagy javítására vonatkozó döntéseket.

A Menedzsment Team felelős a belső és külső projektszintű kommunikációért és a tudatfejlesztési akciókért. A tevékenységet alátámasztólag az 5. munkacsomagban az ESPAN számára egy többnyelvű internetes platform is működik.
Projektszinten a Menedzsment Team felelős a pénzügyi, szakmai köztes jelentésekért, a mérföldkövek betartásáért, és az egyes súlyponti elemek projektben egyeztetett levezetéséért.

A projektmenedzsment munkák rendeltetésszerű teljesítéséért Ausztriában és Magyarországon egy projekttitkárság kerül kialakításra, akik a munkacsomagok megvalósításáért közvetlenül felelősek és a korrdinációs feladatokat el tudják végezni. A teljes projektidőszak alatt legalább negyedévente projekttalálkozó valósul meg, amely a projekt tartalmi előrehaladását, az időtervet és a költségfelhasználást is figyelembe veszi.

A projektmenedzsment felelős továbbá a az ESPAN projekt célkítűzéseinek a teljesítéséért, ahol egyrészről a mindenkori köztes jelentéseknek megfelelő projektértékelések készülnek, valamint másrészt a zárójelentés elkészítésével egy külső projektértékelés is megvalósul.

Hírlevél feliratkozás

8900 Zalaegerszeg,
Levendula utca 39.
Tel.: +3692/510275
Fax: +3692/510276