Célok

Az ESPAN projekt célja, hogy ausztriai és magyar régiók regionális, kommunális és magán szintjein bilateriális és interregionális együttműködésével a fenntartható energiafejlesztés szektorát sokoldalú módon kidolgozzuk.

A klímavédelmi célok követése mellett odafigyelünk, hogy a meglévő helyi és regionális forrásokat a regionális értékteremtés jegyében a legjobban felhasználjuk.

A szakterületeket az alábbiak szerint csoportosítjuk:

 • Energia hatékonyság (Takarékosság)
 • Energia tárolás (beleértve a logisztikát)
 • Energiatermelés a meglévő erőforrások figyelembevétele mellett

Speciálisan számolunk azzal, hogy helyi, regionális illetőségű régiófejlesztési, képzési, kutatási kompetenciákat, és a gazdaságot az ESPAN projekbe bevonjuk. Így kiterjesztjük a határrégió regionális fejlődésének hatókörét, új interregionális üzleti területeket teremtünk, csakúgy mint munkahelyek létrejöttéhez vagy megtartásához járulunk hozzá olyan ágazatokban, melyek közvetlenül vagy közvetve az energetikai témákhoz kapcsolhatók.

Mivel az ESPAN projekt egy erős koncepció- és hálózatfejlesztési karakterrel rendelkezik, szinergia fedezhető fel a mindenkori ökológiai és fenntartható energiafejlesztési regionális fejlesztési programokkal, mivel a projektben résztvevő partnerek helyi és regionális szinten is foglalkoznak ezen témakörökkel.

Általános projektcélok:

 1. Ez ESPAN projekt hozzájárul a Kyoto Protokoll klímavédelmi céljaihoz, ahol a CO2 kibocsátás regionális szintű csökkentése hangsúlyt élvez.
 2. A projekt további célja a regionális forrásokból a lehető leghatékonyabb energiaszükséglet lefedés, elősegítve a megújuló energiaforrásokon alapuló hosszú távú önellátást. Az hosszútávú energiaellátáshoz a a megújuló energiaforrások felhasználásával is hozzá kell járulni.
 3. Elő kell segíteni az energiahordozók értelmes vegyítését, egy régiók feletti fenntartható energiagazdaság létrehozásával.
 4. Az ESPAN projekt feladata az energiafogyasztás jelentős csökkentése, hogy a fosszilis energiahordozók importfüggőségét csökkentsük.
 5. Határon átnyúló kompetenciafejlesztés és a megújuló és a fenntartható energiagazdaság területein, ami a regionális és a határon átnyúló gazdaságfejlesztéshez is hozzájárul

További speciális céljai a projektnek:

 1. Decentralizált vagy helyi energiakoncepciók tervezése, kialakítása, melyek kooperáció keretében kerülnek kidolgozásra
 2. Az Ökocheck felállítása, mint önkormányzati energetikai helyzet állapotfelmérése, mint energiakoncepciók és intézkedések kimeneti bázisa. Felmérésre kerül egy önkormányzat összes energiafogyasztója és energiatermelő egysége (Energiamérleg).
 3. Tapasztalatcsere és know-how transzfer a fenntartható energiastratégia súlypontjain, mint az energia takarékosság-, tárolás-, termelés területeken
 4. Cél a regionálisan meglévő megújuló energiahordozók regionális részarányának növelése, ahol a CO2-semleges energiahordozókat (mint biomassza, biogáz, stb.) és a CO2-nélküli energiahordozókat (mint nap, szélenergia) is figyelembe vesszük
 5. Határon átnyúló Energiaklaszter felépítése, és kapcsolódó tanácsadás
 6. Közösen egyeztetett intézkedéseken alapuló tudásfejlesztés a fenntarthat energiafejlesztés eléréséért
 7. Közös projektek előkészítése és megvalósítása az energia takarékosság, tárolás vagy megújuló energiatermelés területein.

Hírlevél feliratkozás

8900 Zalaegerszeg,
Levendula utca 39.
Tel.: +3692/510275
Fax: +3692/510276