Biogáz üzem zavarmentes működtetésének feltételei változó alapanyagok használata esetén

Létrehozva 2013. március 04. (hétfő) 11:19
Találat: 1798

Biogáz telepeken a reaktorokban igen bonyolult és a körülményekre igen érzéken mikrobiológiai és a kémiai folyamatok zajlanak.

A biogáz képződés legfontosabb feltételei (nem a teljesség igényével):

Ha a folyamat a bármely eleme hiányosságot szenved, a reakció sérül (kevesebb gáz képződik, kevesebb a metántartalom, a folyamat megakad), esetleg leáll, ami igen káros a termelés kiesés és az újraindítás költségei miatt.

Alapvetően fontos a keverőbe beérkező alapanyag jellemzőinek meghatározása, illetve a keverés során, még betöltés előtt az anyag paramétereinek folyamatos, esetleg online ellenőrzése, vizsgálata (ezzel a nem kívánatos idegen anyag bekerülése is kizárható, ami a későbbi folyamatot blokkolhatja).

Az alapanyag fogadó rendszerhez többféle technológiai szükséges, pl. aprítókéses keverők, aprítókéses szivattyúk. Fertőzést jelentő anyagok esetén sterilizáló egységeket még a keverők előtt kell elhelyezni.

Megfelelő tápanyagok, mint pl. szén, nitrogén, foszfor, kén, kálium, nikkel, stb., szükségesek a mikrobák sejtnövekedéshez, de nagy mennyiségben gátló anyaggá válnak.

A pH érték befolyásolja az enzim aktivitást a mikroorganizmusokban, befolyásolja a sav-bázis egyensúlyát a rothasztóban. Gyenge sav gátló hatást vált ki.

Leginkább előnyös a keverőben a szuszpenzió szabad illó-zsírsav arányának a meghatározása. Fontos a szubsztrátum szilárd tartalmának ismerete melyből az illó szilárd tartalom már jobban becsülhető. A betárolt anyagok, a keverék és a folyamatok ellenőrzésére egyre több on-line műszer is rendelkezésre áll, amelyek a folyamat gyors ellenőrzését és az azonnali beavatkozást segítik.

Ha a keletkező gáz csak kis mennyiségben tartalmaz kén-dioxidot, úgy csökkenthető, hogy időszakonként a fermentorokba levegőt pumpálunk. Az anyagban kialakuló szulfid mikrobiológiai oxidációjától és a kénhidrogén koncentrációjától függően 2-6 %-nyi levegő szükséges, s ezzel a kénhidrogén koncentrációja 95 %-al csökkenthető. A létrejövő elemi kén a keverés hatására a szubsztrátum alsó részében helyezkedik el, és innen az átvezető csöveken a tárolóba továbbítható.

Túl sok levegő beengedése (a kémiai és mikrobiológiai okokon túl is) káros, mindenképpen megelőzendő, mivel télen lehűti, nyáron túlmelegíti az anyagot, továbbá a felhabzást okoz, ami a gáztérfogatot, ezzel a gázkihozatalt csökkenti.

A rosszul szigetelt reaktoroknál télen fokozottabb melegítés, nyáron esetleg hűtés szükséges (különösen). A gyors felhabzásnak is alapvető okozója az anyag nem megfelelő összetétele.

A keverőben előállított szubsztrátum folyamatos ellenőrzésével a fermentorok hatékonysága, a keletkező gáz mennyisége, metántartalma növelhető, ami biogáz fűtőértékét növeli, s hatékonyabbá válik a (teljes komplexitásában) hő és villamos energiatermelő rendszer.