Újrahasznosítási technológiák fejlesztési lehetőségei ESPAN projekt keretében

ESPAN projekthez kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenység részeként 3 energetikát érintő témakörben készült megvalósíthatósági tanulmány, melyek lehetővé teszik az ötletek pályázati úton történő továbbvitelét.

A „Műanyag hulladékok termikus hasznosítása vagy átalakítása energetikai hasznosítás céljából” című projektterv hatékony és újszerű megoldást kínál a műanyag hulladékok hasznosítására energetikai szempontból.
A műanyag hulladékok kezelésének lehetőségeit alapvetően négy csoportra oszthatjuk: hulladéklerakás, égetés (energiahasznosítással vagy anélkül), mechanikai újrahasznosítás, kémiai újrahasznosítás. Környezetvédelmi szempontból az első és a másodok módszer hosszú távon nem jelenthet előnyös megoldást. A mechanikai újrahasznosítással kapcsolatban pedig annak kis profitképessége miatt merülnek fel aggályok. A negyedik megoldás viszont perspektivikus irányát jelenti az újrahasznosításnak, mivel a hulladék termikus és katalitikus bomlása során értékes, a kőolajiparban és a petrolkémiában felhasználható anyagok keletkeznek.
Ennek a módszernek a továbbgondolása során született a projekttervben kifejtett technológia, melynek lényege a műanyag hulladék feldolgozásának tökéletesítése, így a legjobb újrafelhasználhatósági szint elérése, mindez segédanyagok hozzáadása és káros anyag kibocsájtás nélkül. A kémiai újrahasznosítás során a műanyagokat felépítő szénhidrogén makromolekulák termikus vagy katalizátorokkal segített termikus hatásra túlnyomórészt kis szénatomú molekulákra esnek szét. Az eddigi kísérletekben a felhasznált PVC hő-bontásával ipari termékeket – sósavoldatot, a technológia önfenntartásához szükséges szénhidrogén gázelegyet, nagy energiatartalmú olajszármazékot – hoztunk létre. Tehát a hő-bontás utáni keletkezett anyagok mindegyike alkalmas további hasznosításra.
A projekt hosszú távú célja olyan technológiák bevezetése Magyarországon, melyek minőségi szelekciót kívánnak meg a lakossági hulladékok terén, és ennek köszönhetően csökkennek a fogyasztói termékek árai, mert a csomagolóanyagok újra színhidrogénné alakulnak, így közvetett módon a fejlesztések hozzájárulnak az energiaárak csökkentéséhez.

A kutatás-fejlesztési tevékenység további részét „Hulladékok hasznosítása az építőiparban energiahatékonyság javítása érdekében” című projektterv képezi, melynek fő irányvonala azoknak a hulladékfajtáknak a meghatározása, melyek újrahasznosításával építőipari termékek – elsősorban papírbeton – állíthatóak elő.
A fejlesztés célja egyrészt a papírgyártás egyik maradványa a papíriszap, illetve egy másik gyártási hulladék, a cellulózpor építőipari hasznosítása. Eddig ezeket a melléktermékeket további hasznosításra, energetikai felhasználásra alkalmatlannak minősítették, sőt a megsemmisítésük, tárolásuk is többletköltséget jelent az előállítóknak. A cellulóz alapú melléktermékek megfelelő kezelésével a papírbeton egyik fő alapanyagául szolgálhatnak.
A fejlesztés általános építészeti újítást jelenthet, és költséghatékony előállításából adódóan az épületek beruházási költségét is jelentősen csökkentheti.

A harmadik tematikus részt a „Szerves hulladékok – szerves anyagok energetikai hasznosítása” című tanulmány képezi. A szerves eredetű hulladékok feldolgozása energetikai szempontból kiemelkedő jelentőségű lehet. Jelen álláspont szerint a szerves hulladékként a kommunális szennyvíziszap, és a zöldterületek karbantartásakor képződő zöldhulladékok jelennek meg a legnagyobb mennyiségben, melyek felhasználhatósága számos irányban meghatározható. Ezen K+F tevékenység célja elsősorban egy olyan új technológiai sor kidolgozása, mely megoldást talál a fent említett szerves hulladékok energetikai felhasználásának problémájára. A szerves hulladékok ilyen technológiával történő kezelési folyamat lényege a szárazanyag tartalom növelése, majd a pelletálás utáni energetikai felhasználás.
Mindhárom tanulmányterv, és azok jövőbeni megvalósítása mind környezetvédelmi-, mind gazdasági-, mind pedig szociológiai szempontból nagy jelentőséggel bír a hazai és nemzetközi közvélemény számára.

Hírlevél feliratkozás

8900 Zalaegerszeg,
Levendula utca 39.
Tel.: +3692/510275
Fax: +3692/510276