Elkészült a Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és 3 kistérségi koncepció - Várjuk véleményét!

Osztrák-magyar együttműködés révén lehetővé vált, hogy térségünk energetikai szektorát a fenntarthatóság jegyében hosszú távra megalapozzuk.

A szomszédaink tapasztalataira is támaszkodó stratégia célja, hogy a vállalati-, intézményi-, önkormányzati- illetve politikai döntéshozói réteg számára gyakorlatias segítséget nyújtson az energetikai kérdéseik megválaszolásában. A stratégiai tervezés folyamatát a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinálta, szoros együttműködésben a Pannon Novum Nonprofit Kft-vel, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézettel, valamint a TOB - Technologieoffensive Burgenland GmbH szervezettel.

A több mint 20 szakember részvételével elkészült stratégia bemutatja a régió hagyományos és megújuló energiák jelenlegi használati formáit és jövőbemutató hasznosítási lehetőségeit, a jobb szemléltetés kedvéért kiegészítő adatokkal, grafikonokkal, ábrákkal illetve fotókkal mellékelve. Továbbá megvizsgálja a helyi energiatermelés és helyi felhasználás, a megújuló energiaforrások hasznosítása a nem megújulókkal szemben, energiahatékonyság növelése, az intelligens energiatárolás, és a CO2 kibocsátás regionális csökkentésének lehetőségeit. A Nyugat dunántúli Regionális Energia Stratégiát az eddig megjelenített dokumentumok (pl.: Európa 2020, Nemzeti fenntartható fejlődés, Nemzeti energiastratégia 2030, Új Széchenyi Terv) alapelveire épül.
Ezek alapján megfogalmazott forgatókönyvek -realista, pesszimista és optimista- megvalósulását alapvetően a fosszilis energiahordozók jelenlegi költségszintjének változása befolyásolja a legnagyobb mértékben. A stratégia készítésében közreműködő szakértők a realista forgatókönyv bekövetkezését látják a legvalószínűbbnek. A jövőre nézve, a 2020-as és azon túli célok eléréséhez szükséges lépésekre javaslatokat fogalmaznak meg. A stratégia betekintést nyújt olyan innovatív, kísérleti fázisban lévő technológiák működésébe, melyek nagyban hozzájárulnak a stratégi fő célkitűzéséhez, hogy a felhasznált primer energiahordozók között a megújuló tüzelőanyagok aránya növekedjen a legnagyobb mértékben. Így bemutatásra kerültek a Stirling-motoros, a pirolízis elvén működő és a hidrogén alapú rendszerek valamint a jövő geotermikus erőművei és a napelemes rendszerei.
A stratégia kitér a régió fenntartható energetikai jövője szempontjából a regionális-, országos- és EU-s pályázati források mind nagyobb arányú helyben történő költséghatékony felhasználására. Ehhez, javasolja a helyi megújuló energiaforrások kiaknázását segítő Regionális Energiaügynökség létrehozását koordinációs, javaslattételi és esetenként ellenőrzési jogkörökkel az energetikai beruházások, fejlesztések területén, amely a helyi adottságok figyelembe vételével javasolhatná regionális pályázatok, komplex pályázati programok kiírását a 2020-ig terjedő időszakban, ezzel biztosítva a hazai és EU-s források hatékony felhasználását.

Az elkészült stratégiai iránymutatással kapcsolatban tett észrevételeit folyamatosan várjuk a roland pont dancsecs kukac westpa pont hu e-mail címre. A stratégia fejezetei elérhetőek a PGK dokumentumtárból.

Hírlevél feliratkozás

8900 Zalaegerszeg,
Levendula utca 39.
Tel.: +3692/510275
Fax: +3692/510276