Felmérések, koncepciók, stratégiák

Az ESPAN projekt azt a célt követi, hogy interregionális hozzájárulást nyújtson közép- és hosszútávú energiaproblémák megoldásához. Ebből a célból egyidőben és határon átnyúló hatással energiakoncepciók kerülnek kidolgozásra, melyek az analitikus rész (Ökocheck-ek) mellett a megvalósítás illetve kivitelezés stratégiáit is tartalmazzák.

Ezért az energetikai koncepciók túlnyomóan közösségi szinten a magyar és az ausztriai önkormányzatok bevonásával valósulnak meg.

Különösen azért fontos az energiakoncepciók kidolgozása és megvalósítása, mert ebben az esetben a közös képzések, rendezvények, és a magyar és ausztriai szakértők együttműködésében magas szinergiaeffektek lépnek fel. Cél, hogy közösségi illetve regionális energiakoncepciók jelentős szakmai részei elkészítésén magyar és ausztriai szakértők egyaránt dolgozzanak. Ezért az energiakoncepciók nem nemzeti szinten kerülnek kiírásra és kidolgozásra, hanem szükség szerint és tematikus rendezés alapján külső szakértőknek kerülnek odaítélésre.

Célcsoportként azért az önkormányzati közösségeket és a kisrégiókat választottuk, mert éppen itt lehetséges az energia magtakarítási potenciált valósan felmérni és meghatározni, hogy itt a megújutó energiaforrások termelését előtérbe helyezni.

Az önkormányzatokon keresztül a lakosság direkt és kiváló elérése lehetséges, ahol a projekt további célkitűzése valósul meg, azaz hogy az egyes népességcsoportokat az ESPAN projektbe bevonjuk, és hogy érdeklődésüket az együttműködés és az energetikai téma tekintetében fokozzuk. Az energiakoncepciók keretében és eredményeképp hosszútávú kommunális megvalósítási terveket készítünk, és a megvalósítás és figyelemfelkeltés látható eredményeiként a 4. munkacsomagban pilotprojekteket valósítunk meg, melyek ismételten együttműködési és határon átnyúló karakterrel az együttműködési és kooperatív projektcélt szolgálják.

Mivel a projektpartnereknek közvetlen hozzáférésük van a meglévő energiakoncepciókhoz és stratégiákhoz, (Burgenlandi energiakoncepció, Güssing körzet energiastratégiája, kommunális energiakoncepciók támogatási irányelvei, Önkormányzatok EKKO-energiakoncepciói, különféle magyar koncepciók és elemzések, mint Letenye Város stratégiája, Nagypáli Község, Zalaegerszeg, Szombathely Város, Répceszemere kistérség Energia stratégiája), ezért a koordináció és a tematikus súlypontok kialakítása önállóan történik.

A magyar oldal nem rendelkezik olyan kiváló energetikai stratégiákkal mint az osztrák oldal.
Magyar oldalon az MTA projektpartner felelős a felmérések megalapozásáért, a stratégia nemzeti rendszerbe való integrálásáért, míg a Regionális Fejlesztési Ügynökség feladata a regionális hatósági és közösségi integritás biztosítása, a regionális energetikai koncepció elkészítése, és a Regionális Fejlesztési Tanács részére elfogadásra való előterjesztése. Tekintettel Burgenland tartomány energetika területén elért eredményekre az elkészítendő javaslatok a határon átnyúló hatással jelentős szinergiaeffekteket fognak elérni.

A közbeszerzési kiírások során a regionális nemzeti és Európai Uniós irányelveket, szabályokat figyelembe vesszük.

Tematikus súlypontok az alábbi területek:
a) Energia takarékoság, energia hatékonyság
b) Energiatárolás, energia logisztika
c) Energiatermelés

A megvalósítás folyamata során az alábbi munkalépések várhatóak:

Felmérés, Ökocheck-ek:

  • Felmérés a jelenlegi energiafogyasztási szituációról, úgymint a takarékossági és forráspotenciálról, adatfelmérés a koncepciókhoz, stratégiákhoz.

Koncepció:

  • A felmérés eredményei alapján a partnerek együttműködésen alapuló önkormányzati és kerületi koncepciókat dolgoznak ki, amelyek javítják (takarékosság) az energiafelhasználást, az energetikai logisztikát, megcélozva az energiatermelés lehetőségeit is.

Stratégia:

  • Stratégiafejlesztés beleértve a megvalósításra és befektetésekre vonatkozó intézkedéseket egy programterv keretében.

Mivel az energiakoncepciók azonos eredménystrukturával rendelkeznek, ezért közös kiértékelésre, összehasonlításra, számításokra nyílik lehetőség, ami a tapasztalaok és a képességek alapján lehetővé teszi az eredmények utólagos értékelését. Ezáltal a meglévő struktúrák, plattformok, és értékelési modulok később is felhasználhatóak maradnak.

Hírlevél feliratkozás

8900 Zalaegerszeg,
Levendula utca 39.
Tel.: +3692/510275
Fax: +3692/510276