Partnereink

Land Steiermark

Dr. Wolfgang Jilek, Landesenergiebeauftragter

Cím: A-8010 Graz, Burggasse 9/II
Tel.: +43 316 877 4554
Fax: +43 316 877 4559
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Energiarészleg

 • Hatékony energiafelhasználás, energiatakarékosság
 • Projektek és akciók megvalósításának támogatása
 • Képzés és tanácsadás az energiaszektorban
 • EU-projekteken keresztül energiatakarékosság, energiák és megújuló energiák hatékony felhasználásának fejlesztése

Tartományi energetikai tanácsadás

 • Stájerország képviselete a Szövetség grémiumainál (pl.: tartományi elektronikus tanács, gáztanács) és minden szövetségi tartomány az EU-ban (pl.: az épületenergia takarékossági EU-direktívák betartása)
 • Törvények és támogatások képviselete
 • Jótállás (áram- és hőtermelő létesítmények javítása vagy megváltoztatása a térségfejlesztés és épületkörnyezeti törvény intézkedései szerint, mint innovatív technológiák és alternatív energiák használata)
 • Ráhatás az energiafelhasználásra a támogatott társasházakban (újonnan építettek és felújítottak)
 • Megújuló energiaforrások felhasználásának növelése
 • A klímavédelem intézkedéseinek kidolgozása és támogatása

LandesEnergiaVerein (Tartományi Energia Egyesület)

 • Energiainformatikai előkészítés
 • Energetikai tanácsadók és szakértők ki- és továbbképzése
 • Projekttámogatás, szakértés és támogatásfejlesztés
 • Tematikus súlypontok, mint biomassza, szél, nap és víz energia
 • EU-s projektek lebonyolítása
 • Gazdasági fenntarthatóság
 • ECO & CO ökológiai internetplatform
 • NOEST- ökoenergiai hálózat Stájerországban
 • One-Stop-Shop kutatási platform a K+F projektek számára
 • A projektfejlesztés és megvalósítás támogatása
 • Tanácsadás, tudáscsere és hálózatos együttműködés tudáspontokon keresztül
 • A kutatási eredmények rendezvények és más akciók általi széles átadása
 

Sarród Község Önkormányzata

Turi Lajos, polgármester

Cím: 9435 Sarród Rákóczi u. 8.
Tel. / fax.: 99/537-166

Web: www.sarrod.hu

Sarródon a környező település(részek)en gázpalackos ellátást lehet kiváltani egy biogáz erőmű megvalósításával.

 

Interessensgemeinschaft Passivhaus Steiermark Burgenland

Ing. Wolfgang Lackner (Obmann)

Cím: 8230 Hartberg,Am Ökopark 6
Tel.: +43 3332/66 495
Fax: +43 3332/66 212
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Információs, minőségi és továbbképzési hálózat. Célja a passzívház szektorban tevékenykedő emberek, ipari parkok és intézmények hálózatba történő egyesítése, akik kutatással, fejlesztéssel és ezek passzívház technológiákba történő bevonásával foglalkoznak. Kommunikációs, tanácsadói és kutatási platform.

Az IG Passzívház Stájerország-Burgenland egy harminc tagból álló egyesület, amelyek a különböző szektorokból úgy mint, építőipar (tervezők, fafeldolgozók, kivitelező cégek, építőipari alapanyag gyártó cégek, technikai irodák, installátorok) származnak, és magas szintű Know-how-val rendelkeznek a passzívházak területén.

 

Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (PBN)

Cím: 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Lazáry Mátyás, Projektkoordinátor
Tel/Fax: +36 96 506 935
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Éder Géza, elnök
Tel/Fax: +36 96 506 935
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A 2006-ban megalakult Pannon Gazdasági Hálózat a klaszterek alapító tagságával jött létre, melyhez az ipari parkok a megalakulást követően csatlakoznak. Alapító továbbá a Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Rt., valamint a MTESZ (Műszaki és Természettudományok Egyesületek Szövetsége) regionális képviselete és a TISZK (Térségi Integrált Szakképző Központ). Így fontos finanszírozási potenciállal rendelkező Regionális Fejlesztési Holding, valamint a független szakmaiságot biztosítani tudó MTESZ hálózat, és a szakképzés integratív szereplője, a TISZK alkotja a teljes tagi bázist. Az ipari parkok pártoló tagként vesznek részt az együttműködésben.

A PBN Egyesület jelenleg 5 fővel működik, és e mellett 6 Nyugat-dunántúli gazdaságfejlesztő céggel alkot szoros szövetséget, és több mint 20 hazai és nemzetközi szakértővel dolgozik együtt, gazdaságfejlesztési projekteken.
Klaszterek esetében egyrészt a vállalkozások felé történő szolgáltató tevékenység erősítése a cél, az elfogadottság segítése. Az ehhez szükséges projektek generálása, illetve a források megszerzésében való aktív közreműködés a feladat. Prioritás a klaszterek közötti projektek kezdeményezése, csakúgy, mint a nemzetközileg széles együttműködésen alapuló partnerségek segítése. Az év sajátosságából adódóan a kiemelt nagyprojektek fejlesztése, illetve lobbizás is a feladatok között található.

Ipari parkok esetében olyan szolgáltatás-fejlesztési programok kidolgozása kezdődött, mely a minősített parki címhez szükséges tevékenységekre terjed ki. Ebben a Hálózat szolgáltató szerepet kíván betölteni. A befektetések segítése, közreműködés az egymásra találásban hangsúlyos tevékenység.

 

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.

Dr. Lados Mihály, intézetigazgató (MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet)
Tel: +36 96 516 570
Fax: +36 96 516 579

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Horváth Gyula, föigazgató
Tel: +36 72 523 801
Fax: +36 72 523 803

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja mindig is dolgozott kutatásaival a regionális fejlesztéseken. A jövőben megtartja az eredeti irányt és tudományos eredményeivel a többi szereplővel együtt kívánja alkalmazni az energiaszektorban is.

 

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Cím: 9400 Sopron Csatkai u. 6.

Kocsondi Tamás, nemzetközi és gazdaságfejlesztési vezető
Tel: 06-30-618-5127
E-mail: tamas. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Horváth Jácint, ügyvezető igazgató
Tel: 06-99-512-910 / 06-99-512-919
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Nyugat Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kiemelkedő szerepet játszik a területfejlesztés intézményrendszerében. Az állami decentralizáció következtében kompetenciáik tovább növekednek a jövőben. Jelenleg az ügynökség kilencven munkatárssal dolgozik, akik a regionális tervezésért, végrehajtásért és a regionális érdekek megjelenítéséért felelősek. Az ügynökség dolgozta ki a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program 2007-2013-at. Jelenleg a regionális tervezés az energiaszektorról még nem indult meg, habár minden szereplő (magánszemélyek, közszféra, vállalkozói szféra) szükségesnek tartja. A szakmai és szervezeti kompetenciák készen állnak a tervezéshez és a kivitelezéshez is.

 

Amt der Burgenländischen Landesregierung Abteilung 5/III

OAR Ing. Franz Bauer, Techniker

Cím: 7000 Eisenstadt, Europaplatz 1
Tel.: 0043-2682-600-2835
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Burgenland képviseleti hatósága, a tartomány a szövetségi állam egy közvetlen mérőhálózatát birtokolja, és a levegőtisztasági törvények betartatásáért felelős.

 

TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH

Johann Binder, Geschäftsführer

Cím: A-7000 Eisenstadt, Marktstraße 3
Tel.: +43(0)5 9010-2223
Fax.: +43(0)5 9010-2210

E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Technologieoffensive Burgenland (TOB) az eisenstadti technológiacentrumban levő székhelyével a WIBAG (Wirtschaftsservice Burgenland AG) leányvállalata, mely 2007 áprilisában került megalapításra.

A TOB a régió technológiai és fenntartható energiapolitikai operatív eszközét jeleníti meg, ahol a vállalkozás tevékenységi köre Burgenland speciális technológiai fejlődésében mint megújuló energiaforrások, optoelektronika, információs- és kommunikációs technológiák, környezeti technológia, fémtechnológia és műszertechnika ágazatokban mutatkozik meg.

 

Hírlevél feliratkozás

8900 Zalaegerszeg,
Levendula utca 39.
Tel.: +3692/510275
Fax: +3692/510276