GOP Pályázatok

GOP-2011-2.1.1/M - KMOP-2011-1.2.1/M - Mikrovállalkozások fejlesztése

Pályázat neve

Mikrovállalkozások fejlesztése

Kódszáma

GOP-2011-2.1.1/M

KMOP-2011-1.2.1/M

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

Jelen pályázat kettős segítséget nyújt a mikrovállalkozások számára. Megteremti a lehetőségét annak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg.

Pályázók köre

 • Mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok

 • Szövetkezetek és egyéni vállalkozók

Megvalósulás helyszíne

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Támogatható tevékenységek

A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

Támogatás mértéke

max. 45%, de min: 10 % önerő szükséges

Támogatás összege

A támogatás két részből tevődik össze:

 • Vissza nem térítendő rész

 • Kedvezményes mikrohitel rész

A támogatás összege a vissza nem térítendő rész esetében maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 10 millió Ft lehet, a visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60 % lehet, legfeljebb 20 millió Ft lehet. A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.

 

Kiírás érvényessége

2011.03.01 - 2012.12.31 

Megjegyzés

-

 

 

GOP-2012-2.1.1/B - Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Pályázat neve

Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Kódszáma

GOP-2012-2.1.1/B

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belsőfejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás keretében előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érintőfejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

lyázók köre

a) kettős könyvvitelt vezetőjogi személyiségű gazdasági társaságok,

b) kettős könyvvitelt vezetőjogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

c) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,

d) szövetkezetek

Megvalósulás helyszíne

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Támogatható tevékenységek

 1. Regionális beruházási támogatásként

  1. Eszközbeszerzés,

  2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás

  3. Információs technológia fejlesztés

  4. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

 2. Csekély összegű támogatásként

 3. Piacra jutás

 4. Vállalati HR fejlesztés

 5. Tanácsadás igénybevétele

 6. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

Önállóan kizárólag az aa) és ac) pontban szereplő tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan.

Támogatás mértéke

30-50%

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft, akkreditációval rendelkező, akkreditált innovációs klaszter címet elnyert klaszternek tagvállalatai esetében maximum 250 millió Ft.

Kiírás érvényessége

A pályázatok benyújtása 2012. december 15-től 2013. február 28-ig lehetséges.

Megjegyzés

-

 

 

Környezetközpontú technológia fejlesztés

 

Program Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
Pályázat neve Környezetközpontú technológia fejlesztés
Kódszáma GOP-2009-2.1.4/K
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
A kiírás célja
A támogatási konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és veszélyességét. A támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetvédelmi szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a vállalkozások működési, termelési döntéseibe. Jelen pályázati konstrukció keretében lehetőség van arra, hogy a vállalkozások jelenleg is működő tevékenységük/technológiájuk fejlesztése (akár kapacitásbővítése) eredményeként, a környezetbarát technológiák, termelési eljárások lehetőségeinek minél nagyobb kihasználása mellett növeljék versenyképességüket és gazdasági hatékonyságukat.
Pályázók köre
 • VÁLLALKOZÁS (1, 2)
 • 23 Egyéni vállalkozás
Megvalósulás helyszíne
Támogatásra Pest megye kivételével az ország teljes területe jogosult.
Támogatható tevékenységek
Az 1. b)-d), és 2.-4. pontokban szereplő tevékenységek csak az 1. a) pontban foglaltakkal együtt támogathatóak. Azonban az 1. a) pontban felsorolt tevékenységek önállóan is támogathatóak. 1. Környezetközpontú technológiai fejlesztés alábbi területeihez Anyag-, energiatakarékos, hulladék- és emissziószegény technológiák; Elérhető legjobb technológia (BAT); Alap- és segédanyagok megújuló ill. másodnyersanyagokkal való kiváltását célzó technológiák; Környezetbarát csomagolástechnológia kapcsolódóan a támogatható tevékenységek a következők: a) Eszközbeszerzés: környezetközpontú technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva), az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége. b) A fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás: infrastruktúra építése, korszerűsítése, ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, átalakítása. C) A fejlesztéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. d) A fejlesztéshez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés: hardver, szoftver. 2. Piacra jutás támogatása (kiegészíthető a környezeti szemléletmód terjesztésével): piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése. 3. Fenntarthatósági tematikájú képzéseken való részvétel. 4. Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése: ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele, A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék minősítésre való felkészülés, és a minősítés megszerzése, ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása.
Támogatás mértéke 50%-a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében és 30%-a a nagyvállalatok esetében
Támogatás összege 5 000 000.- Ft - 125 000 000.- Ft
Kiírás érvényessége 2010.03.01 - 2010.08.31

 

 

Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

 

Program Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
Pályázat neve Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
Kódszáma GOP-2010-2.1.1/A, KMOP -2010-1.2.1/A
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
A kiírás célja
 
A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.
 
Pályázók köre
- gazdasági társaságok (kivéve non profit gazdasági társaságok),
- szövetkezetek,
- egyéni vállalkozók
Megvalósulás helyszíne
A projektet Magyarország területén kell megvalósítani.
Támogatható tevékenységek
 
1. Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, az alábbiak szerint:
o új eszköz beszerzése vagy
o olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi.
 
2. Információs technológia-fejlesztés:
o hardver,
o szoftver
3. Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja
 
4. A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés
5. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.
 
Támogatás mértéke 25-50 %
Támogatás összege 1 millió- 20 millió
Kiírás érvényessége 2010.03.29 - 2010.12.31

 

 

Hírlevél feliratkozás

8900 Zalaegerszeg,
Levendula utca 39.
Tel.: +3692/510275
Fax: +3692/510276