KEOP Pályázatok

KEOP-2012-5.6.0 - Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai

Pályázat neve

Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai

Kódszáma

KEOP-2012-5.6.0

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Jelen felhívásra a központi költségvetési szervek és intézményeik által benyújtott nagyobb támogatási igényű pályázatokat várják.

Pályázók köre

 • költségvetési irányító és költségvetési szervek

Megvalósulás helyszíne

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Támogatható tevékenységek

A)  Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.

 • Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése:

 • Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

B)   Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

 • Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre

 • Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre,

 • Hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

Támogatás mértéke

100 %

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege általános szabály szerint 50 millió Ft feletti de, maximum 1000 millió Ft lehet.

Kiírás érvényessége

Tervezés alatt

Megjegyzés

Társadalmi egyeztetésen

 

 

KEOP-2012-5.5.0/D - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Pályázat neve

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Kódszáma

KEOP-2012-5.5.0/D

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás - fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda jellegétől függő mértékben.

Kizárólag a kisebb összegű (1-50 millió forint támogatási igényű) beruházások támogathatóak.

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint)

VÁLLALKOZÁS (1, 2)

Jogi személyiségű vállalkozás (1)

 • Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)

 • Kivéve képviselő-testületi hivatalok

 • Kivéve központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31)

NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)

Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)

 • Kivéve pártok

 • Kivéve lakásszövetkezetek

 • Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

 

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)

Egyéb gazdasági szervezet (7)

 • Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)

Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)

Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

 

Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Megvalósulás helyszíne

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Támogatható tevékenységek

 • Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: épületek hőtechnikai adottságainak javítása; intézmények fűtési, hűtési és HMV rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

 • Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: napkollektorok alkalmazása; szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása; 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti napelemes rendszerek kialakítása.

Támogatás mértéke

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mértékek:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozás: 60 %

 • Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás: 60 %

 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények: 85 %

 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a projekt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik: 60%

 • Nonprofit szervezet: 60 %

 • Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 85 %

 • Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 100 %

Támogatás összege

A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 1 millió Ft, maximum összege pedig 50 millió Ft-ot.

Kiírás érvényessége

Tervezés alatt

Megjegyzés

Társadalmi egyeztetésen

 

 

KEOP-2012-5.5.0/C - Épületenergetikai fejlesztések

Pályázat neve

Épületenergetikai fejlesztések

Kódszáma

KEOP-2012-5.5.0/C

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén.

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda jellegétől függő mértékben.

Kizárólag a kisebb összegű (1-50 millió forinttámogatási igényű) beruházások támogathatóak.

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint)

VÁLLALKOZÁS (1, 2)

Jogi személyiségű vállalkozás (1)

 • Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)

 • Kivéve képviselő-testületi hivatalok

 • Kivéve központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31)

NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)

Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)

 • Kivéve pártok

 • Kivéve lakásszövetkezetek

 • Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

 

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)

Egyéb gazdasági szervezet (7)

 • Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)

Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)

Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

 

Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Megvalósulás helyszíne

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Támogatható tevékenységek

 • Utólagos külső hőszigetelés

 • Külső nyílászáró-csere/ korszerűsítés

 • Intézmények fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

 • Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Támogatás mértéke

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mértékek:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozás: 60 %

 • Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás: 60 %

 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények: 85 %

 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a projekt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik: 60%

 • Nonprofit szervezet: 60 %

 • Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 85 %

 • Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 100 %

Támogatás összege

A jelen Pályázati Felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény min. 1 millió Ft, max. összege 50 millió Ft.

Kiírás érvényessége

Tervezés alatt

Megjegyzés

Társadalmi egyeztetésen

 

 

KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Pályázat neve

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Kódszáma

KEOP-2012-5.5.0/B

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

Jelen Pályázati Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.

Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint)

VÁLLALKOZÁS (1, 2)

Jogi személyiségű vállalkozás (1)

 • Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)

 • Kivéve képviselő-testületi hivatalok

 • Kivéve központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31)

NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)

Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)

 • Kivéve pártok

 • Kivéve lakásszövetkezetek

 • Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

 

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)

Egyéb gazdasági szervezet (7)

 • Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)

Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)

Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

 

Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Megvalósulás helyszíne

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Támogatható tevékenységek

 1. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

  • Az épületek hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.

  • Intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése

  • Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 2. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek

 3. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre

 4. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre

 5. Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati meleg víz termelésre

 6. Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre

 7. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához

Támogatás mértéke

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mértékek:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozás: 60 %

 • Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás: 60 %

 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények: 85 %

 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a projekt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik: 60%

 • Nonprofit szervezet: 60 %

 • Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 85 %

 • Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 100 %

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft alatti lehet.

Kiírás érvényessége

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől számított 40. napot követően lehetséges. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

Megjegyzés

 

 

 

KEOP-2012-5.5.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása

Pályázat neve

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos

átalakítása

Kódszáma

KEOP-2012-5.5.0/A

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén.

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint)

VÁLLALKOZÁS (1, 2)

Jogi személyiségű vállalkozás (1)

 • Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)

 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)

 • Kivéve képviselő-testületi hivatalok

 • Kivéve központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31)

NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)

Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)

 • Kivéve pártok

 • Kivéve lakásszövetkezetek

 • Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

 

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)

Egyéb gazdasági szervezet (7)

 • Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)

Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)

Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

 

Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Megvalósulás helyszíne

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Támogatható tevékenységek

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén

  • Utólagos külső hőszigetelés

  • Külső nyílászáró-csere/korszerűsítés

  • Hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése

 • Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése

  • Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából

  • Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése

  • Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása

  • Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,

  • Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése (kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítés nélkül)

  • Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,

  • Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,

  • A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

  • Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése

 • Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

  • Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje

  • Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek

 • Közvilágítás energiatakarékos átalakítása

Támogatás mértéke

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mértékek:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozás: 60 %

 • Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás: 60 %

 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények: 85 %

 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a projekt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik: 60%

 • Nonprofit szervezet: 60 %

 • Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 85 %

 • Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 100 %

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft alatti lehet.

Kiírás érvényessége

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől számított 40. napot követően lehetséges. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

Megjegyzés

 

 

 

KEOP-2012-4.10.0/C - Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés

Pályázat neve

Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés

Kódszáma

KEOP-2012-4.10.0/C

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

Jelen pályázat kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.

Pályázók köre

VÁLLALKOZÁS

 • Jogi személyiségű vállalkozás

 • Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

 • Jogi személyiség nélküli vállalkozás

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ

SZERVEK

 • Kivéve képviselő-testületi hivatalok

NONPROFIT SZERVEZET

 • Jogi személyiségű nonprofit szervezet

 • Kivéve pártok

 • Kivéve lakásszövetkezetek

 • Kivéve olyan egyházi szervezet, mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

 • Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK

 • Egyéb gazdasági szervezet

 • Kivéve megszűnt gazdálkodási forma

 • Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység

 • Kivéve Technikai kóddal rendelkezők

Megvalósulás helyszíne

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

Támogatható tevékenységek

 • Napenergia alapú villamosenergia termelés.

 • Biomassza felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia termelésre.

 • Vízenergia hasznosítása 5 MW alatti vízerőművek építése felújítása, villamosenergia hálózati kapcsolásának kiépítése, és felújítása.

 • Biogáz-termelése és hasznosítása.

 • Geotermikus energia hasznosítása.

 • Hőszivattyús rendszerek telepítése.

 • Szélenergia-hasznosítás.

 

Támogatás mértéke

Régiónként változó

 • 10 - 85% Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsőoktatási intézmények és önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezetek

 • 10 - 65% Nonprofit szervezet

 • 10 - 65% Mikro és kisvállalat LHH kistérségben

 • 10 - 65% Középvállalat LHH kistérségben

Támogatás összege

Jelen pályázati felhívás keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió maximum 1 milliárd Ft lehet.

Kiírás érvényessége

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől számított 30. napot követően lehetséges. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

Megjegyzés

 

 

 

KEOP-2012-4.10.0/B - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Pályázat neve

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Kódszáma

KEOP-2012-4.10.0/B

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.

Pályázók köre

VÁLLALKOZÁS

 • Jogi személyiségű vállalkozás

 • Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

 • Jogi személyiség nélküli vállalkozás

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ

SZERVEK

 • Kivéve képviselő-testületi hivatalok

NONPROFIT SZERVEZET

 • Jogi személyiségű nonprofit szervezet

 • Kivéve pártok

 • Kivéve lakásszövetkezetek

 • Kivéve olyan egyházi szervezet, mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

 • Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK

 • Egyéb gazdasági szervezet

 • Kivéve megszűnt gazdálkodási forma

 • Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység

 • Kivéve Technikai kóddal rendelkezők

Megvalósulás helyszíne

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

Támogatható tevékenységek

 • Napenergia hasznosítása (napkollektor).

 • Biomassza felhasználás: szilárd vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére; szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása 100%-ban saját hőigény kielégítésére.

 • Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésére történő hasznosítási rendszer kialakítása és bővítése.

 • Geotermikus energia hasznosítása.

 • Hőszivattyús rendszerek telepítése.

 • Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával.

 • Megújuló energiaforrásokat hasznosító távhő rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása.

 

Támogatás mértéke

Régiónként változó

 • 10 - 85% Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsőoktatási intézmények és önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezetek

 • 10 - 65% Nonprofit szervezet

 • 10 - 65% Mikro és kisvállalat LHH kistérségben

 • 10 - 65% Középvállalat LHH kistérségben

Támogatás összege

Jelen pályázati felhívás keretében elnyerhetőtámogatás összege minimum 1 millió maximum 1 milliárd Ft lehet.

Kiírás érvényessége

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől számított 30. napot követően lehetséges. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

Megjegyzés

 

 

 

KEOP-2012-4.10.0/A - Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Pályázat neve

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Kódszáma

KEOP-2012-4.10.0/A

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

Pályázat kiemelt célkitűzése - összhangban a hazai és EU stratégiával - ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiákat az épületek energia-felhasználásához és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó kiépítését:

 • napkollektoros rendszerek

 • napelemes rendszerek

 • szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító ) kazánok

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint)

VÁLLALKOZÁS

 • Jogi személyiségű vállalkozás

 • Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

 • Jogi személyiség nélküli vállalkozás

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK

 • Kivéve képviselő‐testületi hivatalok (nem beleértve a polgármesteri hivatalok épületeit 

NONPROFIT SZERVEZET

 • Jogi személyiségű nonprofit szervezet

 • Kivéve pártok

 • Kivéve lakásszövetkezetek

 • Kivéve olyan egyházi szervezet, mely nem tartozik a 2011. évi CCVI.

 • törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

 • Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK

 • Egyéb gazdasági szervezet

 • Kivéve megszűnt gazdálkodási forma

 • Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység

 • Kivéve Technikai kóddal rendelkezők

Megvalósulás helyszíne

Jelen kiírás esetében támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

Támogatható tevékenységek

 • Épület fűtési hőigényének részbeni, vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása.

 • Használati meleg víz igény, részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektoros rendszer telepítése, szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása.

 • Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és/vagy villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektoros rendszer telepítése, szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása, napelemes rendszer telepítése (50KVA alatt).

 • Épületek villamosenegia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból: napelemes rendszer telepítése (50KVA alatt).

 

Támogatás mértéke

Régiónként változó:

 • 10 - 85% Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsőoktatási intézmények és önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezetek

 • 10 - 65% Nonprofit szervezet

 • 10 - 65% Mikro és kisvállalat LHH kistérségben

 • 10 - 65% Középvállalat LHH kistérségben

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében a támogatási igény minimum 1 millió Ft, maximum összege pedig 50 millió Ft lehet.

Kiírás érvényessége

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől számított 30. napot követően lehetséges. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

Megjegyzés

 

 

 

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B)

Pályázat neve

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Kódszáma

KEOP-2012-5.5.0/B

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

Jelen Pályázati Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra.

Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló  beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint)

VÁLLALKOZÁS (1, 2)

Jogi személyiségű vállalkozás (1)

 • Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)

 • Kivéve képviselő-testületi hivatalok
 • Kivéve központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31)

NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)

Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)

 • Kivéve pártok
 • Kivéve lakásszövetkezetek
 • Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)

Egyéb gazdasági szervezet (7)

 • Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)

Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)

Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Megvalósulás helyszíne

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Támogatható tevékenységek

 1. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek
  • Az épületek hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.
  • Intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése
  • Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 2. Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek
 3. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre
 4. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre
 5. Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati meleg víz termelésre
 6. Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre
 7. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához

Támogatás mértéke

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mértékek:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozás: 60 %
 • Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás: 60 %
 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények: 85 %
 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a projekt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik: 60%
 • Nonprofit szervezet: 60 %
 • Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 85 %
 • Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 100 %

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft alatti lehet.

Kiírás érvényessége

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől számított 40. napot követően lehetséges. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

Megjegyzés

 

 

 

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)

Pályázat neve

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása

Kódszáma

KEOP-2012-5.5.0/A

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

A kiírás célja

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén.

A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint)

VÁLLALKOZÁS (1, 2)

Jogi személyiségű vállalkozás (1)

 • Kivéve mezőgazdasági szövetkezetek

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)

 • Kivéve képviselő-testületi hivatalok
 • Kivéve központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31)

NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)

Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)

 • Kivéve pártok
 • Kivéve lakásszövetkezetek
 • Kivéve olyan egyházi szervezet (55), mely nem tartozik a 2011. évi CCVI. törvény 7.§ (4) bekezdése szerinti Országgyűlés által elismert egyházhoz

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)

ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)

Egyéb gazdasági szervezet (7)

 • Kivéve megszűnt gazdálkodási forma (7.3)

Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)

Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

Jelen konstrukció keretében konzorciumok és önálló gazdálkodási jogosultsággal nem rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Megvalósulás helyszíne

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország teljes területe.

Támogatható tevékenységek

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén
  • Utólagos külső hőszigetelés
  • Külső nyílászáró-csere/korszerűsítés
  • Hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése
 • Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
  • Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából
  • Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése
  • Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása
  • Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
  • Kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése (kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítés nélkül)
  • Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,
  • Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,
  • A hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
  • Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése
 • Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
  • Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
  • Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek
 • Közvilágítás energiatakarékos átalakítása

Támogatás mértéke

Jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az összes elszámolható költség 10%-a, a maximum mértékek:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozás: 60 %
 • Többségi állami/önkormányzati tulajdonú vállalkozás: 60 %
 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények: 85 %
 • Költségvetési szervek és intézményeik / Közoktatási intézmények esetében, amennyiben a projekt vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik: 60%
 • Nonprofit szervezet: 60 %
 • Önkormányzati közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 85 %
 • Állami közfeladatot ellátó Nonprofit szervezet: 100 %

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 500 millió Ft lehet, vállalkozások esetében minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft alatti lehet.

Kiírás érvényessége

A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől számított 40. napot követően lehetséges. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.

Megjegyzés

 

 

 

Hírlevél feliratkozás

8900 Zalaegerszeg,
Levendula utca 39.
Tel.: +3692/510275
Fax: +3692/510276